ขั้นตอนการฝาก/ถอนเงิน

วิธีเติมเงิน วิธีถอนเงิน

ขั้นตอนการฝากเงิน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์
  2. เลือกเมนู "ฝากเงิน"
  3. กดยืนยันรับโปรโมชั่นหรือไม่รับโปรโมชั่น
  4. เลือกช่องทางการชำระเงินที่คุณต้องการใช้งาน และระบุจำนวนเงิน
  5. กดยืนยันการฝากเงินและรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่หรือระบบ

ขั้นตอนการถอนเงิน

  1. เข้าสู่ระบบบัญชีผู้ใช้ของคุณในเว็บไซต์
  2. เลือกเมนู "ถอนเงิน"
  3. ระบุจำนวนเงินที่คุณต้องการถอน และกดยืนยันการถอนเงิน
  4. รอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่